Gwarancja: 24 miesięcy

Zestaw 25 testów do określania NT-proBNP, do analizatora immunochromatograficznego FIA8000. Zastosowanie w placówkach medycznych do szybkich badań na miejscu (POCT).

NT-proBNP to N-końcowy fragment propeptydu natriuretycznego typu B wydzielany jest przez lewą komorę w odpowiedzi na przeciążenie objętościowe serca oraz zbyt wysokie ciśnienie krwi. Jest to nieaktywny N-końcowy fragment, który oddzielił się od prohormonu BNP.


Przeznaczenie

Wczesne wykrycie chorych z niewydolnością serca.
Rozpoznanie i stratyfikacja ryzyka niewydolności serca.
Rozróżnianie duszności spowodowanej niewydolnością serca od innych chorób.
Monitorowanie i ocena leczenia niewydolności serca.
Badania przesiewowe i diagnostyka pacjentów bez niewydolności serca.
Pomoc w ocenie ryzyka Ostrych Zespołów Wieńcowych.


Znaczenie w diagnostyce

Szybki Test NT-proBNP jest używany jako pomocny wskaźnik w diagnozie klinicznej, ocenie i rokowaniu niewydolności serca.


Parametry testów NT-proBNP

Zakres pomiaru: 100-35000 pg/ml
Próbka: Krew pełna, surowica, osocze, krew włośniczkowa
Wartość odcięcia: 300 pg / ml

Zestaw zawiera:

25 testów NT-proBNP w zamkniętym opakowaniu z środkiem osuszającym
25 Pipet jednorazowych
Bufor krwi pełnej
Instrukcja użytkownika
Karta SD