Gwarancja: 24 miesięcy

Zestaw 25 testów do Troponiny I, do analizatora immunochromatograficznego FIA8000. Zastosowanie w placówkach medycznych do szybkich badań na miejscu (POCT).

Troponina I stała się ostatnio preferowanym biomarkerem zawału mięśnia sercowego. Troponiny to białka, które są składnikiem komórek mięśniowych. Są niezbędne do prawidłowego skurczu mięśnia. Troponina I jest częścią składową struktury, w której skład wchodzi również Troponina T i Troponina C.
Razem z tropomiozyną tworzy główny składnik, który normuje wrażliwy na wapno enzym ATP-aza, odpowiadający za aktywność aktynomiozyny w poprzecznie prążkowanych mięśniach serca.
W przypadku urazu serca Troponina I pojawia się we krwi pacjenta w ciągu 4 - 6 godzin od wystąpienia bólu. Troponina I pozostaje w stanie podwyższonym przez 6 - 10 dni, pozwalając na wykrycie urazu serca po dłuższym okresie od jego wystąpienia. Wysoka swoistość pomiaru cTnl przy wykrywaniu uszkodzenia mięśnia sercowego została wykazana u pacjentów w okresach okołooperacyjnych, po udziale w maratonach oraz przy tępych urazach klatki piersiowej. Wydzielanie się cTnl może następować również w innych chorobach niż zawał mięśnia sercowego. Zostało to udokumentowane przy niestabilnej anginie, niewydolności zastoinowej serca i niedokrwieniu po wszczepieniu by-pass’u do tętnicy wieńcowej.


Przeznaczenie

Wskaźnik we wczesnej diagnozie ostrego zawału mięśnia sercowego.
Wykrycie ostrego zapalenia mięśnia sercowego, niestabilnej dławicy piersiowej, ostre zespoły wieńcowe.
Pomoc w ocenie ciężkości uszkodzenia mięśnia sercowego i rokowaniu ostrych zespołów wieńcowych.


Znaczenie w diagnostyce

Troponina sercowa I z powodu swojej wysokiej swoistości oraz czułości w tkance mięśnia sercowego jest wykorzystywany jako wskaźnik w diagnozie uszkodzenia mięśnia sercowego, na przykład ostrego zawału mięśnia sercowego, niestabilnej dławicy piersiowej, ostrego zapalenia mięśnia sercowego i ostrych zespołów wieńcowych.

Parametry testów Troponina I

Zakres pomiaru: 0,5 - 50 ng/mL
Próbka: Krew pełna, surowica, osocze, krew włośniczkowa
Wartość odcięcia: 0,5 ng/mL

Zestaw zawiera:

25 testów NT-proBNP w zamkniętym opakowaniu z środkiem osuszającym
25 Pipet jednorazowych
Bufor krwi pełnej
Instrukcja użytkownika
Karta SD