Wysyłka od: 100.00 PLN
Multi - Chemistry Controls (GLU, TC, TG, CK): High/Low

Wieloparametrowy płyn kontrolny do kontroli jakości pasków testowych CardioChek
 
Płyny do kontroli jakości, za pomocą których otrzymamy wyniki, spełniające kryteria pomiarowe. Zakresy dla poszczególnych pasków oraz poziomów są wyszczególnione na dostarczonej razem z testami karcie kontrolnej.

Kontrola parametrów:
  • cholesterol całkowity
  • trójglicerydy
  • glukoza
 
Materiały kontrolne są używane do upewnienia się, że wszystkie części systemu działają poprawnie, a wynik jest dokładny i godny zaufania dla całego systemu.
 
Jeżeli po przeprowadzonym teście kontrolnym otrzymane wyniki pokrywają się z wynikami z karty kontrolnej, oznacza to że cały system działa poprawnie.