Wysyłka od: 100.00 PLN
HDL Cholesterol Controls

Płyn do kontroli jakości pasków testowych CardioChek używanych do pomiaru frakcji cholesterolu HDL.

Materiały kontrolne są używane do upewnienia się, że wszystkie części systemu działają poprawnie a wynik jest dokładny i godny zaufania dla całego systemu.

Płyny do kontroli jakości za pomocą, których czy wyniki spełniają kryteria pomiarowe. Zakresy dla poszczególnych pasków oraz poziomów są wyszczególnione na dostarczonej razem z testami karcie kontrolnej. Jeżeli po przeprowadzonym teście kontrolnym otrzymane wyniki pokrywają się z wynikami z karty kontrolnej, oznacza to że cały system działa poprawnie.