Wysyłka od: 100.00 PLN

Elektroniczna waga z wzrostomierzem umożliwiająca wyznaczanie współczynnika BMI. Zaprojektowana specjalnie do służby w gabinetach i placówkach medzcynzch. Waga wyposażona jest w wzrostomierz do 2m oraz miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Waga może być swobodnie przenoszona i ustawiana tam gdzie będzie potrzebna poniważ jest zasilana z własnych akumulatorów  z możliwością gniazdka. 

Waga dostępna jest w 2 modelach:
60/150 kg lub 100/200 kg

Parametry wspólne:

 • Górny zakres wysięgnika:2 m
 • Temperatura pracy: 0 - +40 °C
 • Wilgotność względna powietrza: 10÷85% RH bez kondensacji
 • Zasilanie: 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator
 • Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym: 35 godzin (średni czas)
 • Wyświetlacz LCD (z podświetleniem)
 • Interfejs RS 232


Parametry dla 60/150 kg

 • Obciążenie maksymalne (Max): 60/150 kg
 • Obciążenie minimalne 0,4/1 kg
 • Działka legalizacyjna [e]: 20/50 g
 • Dokładność odczytu [d]: 20/50 g
 • Zakres tary: -150 kg

Parametry dla 100/200 kg
 • Obciążenie maksymalne (Max): 100/200 kg
 • Obciążenie minimalne 1/2 kg
 • Działka legalizacyjna [e]: 20/50 g
 • Dokładność odczytu [d]: 50/100 g
 • Zakres tary: -200 kg


Opcje i możliwości:
 • podświetlenie wyświetlacza
 • filtry cyfrowe (przystosowanie wagi do warunków w miejscu pracy),
 • filtr medianowy,
 • funkcja autozero,
 • ręczne wprowadzanie wartości tary,
 • ustawianie prędkości transmisji,
 • określanie minimalnej masy dla działania funkcji automatycznych,
 • czasowe wyłączanie wagi,
 • kalibracja użytkownika (dostępna w wagach nielegalizowanych),
 • ważenie z zatrzaśnięciem wyniku ważenia - HOLD,
 • wyznaczanie współczynnika BMI.

Funkcje:

altKONTROLA PLUS/MINUS
Kontrola masy próbki w zadanych progach - dolnym i górnym. Program wagi umożliwia graficzną wizualizację wyniku ważenia.

altLICZENIE SZTUK
Funkcja wykorzystująca pomiar masy do określania liczby ważonych elementów. Wymaga informacji o masie pojedynczego detalu która może być wyznaczona poprzez ważenie w czasie on-line lub pobrana z bazy danych.

altWEWNĘTRZNY AKUMULATORaltZATRZASK MAKSYMALNEGO WSKAZANIA
Funkcja rejestrująca największe chwilowe wskazanie jakie występuje w procesie ważenia.


altPOMIAR W NEWTONACH
Funkcja przedstawia pomiar masy jako wartość wyrażoną niutonach.


altWAŻENIE ZWIERZĄT
Proces określania masy obiektu, który zachowuje się w sposób dynamiczny tzn. może się przemieszczać w sposób niekontrolowany w obrębie szalki. W związku z tym określenie masy wymaga znacznie dłuższego czasu niż podczas tradycyjnego ważenia. Czas w jakim kontrolowana jest masa ważonego obiektu jest definiowany przez użytkownika. Można tym samy optymalizować działanie funkcji zależnie od aktywności ważonego obiektu.


alt Legalizacja - Procedura z obszaru metrologii prawnej, wykonywana przez Okręgowe i Obwodowe Urzędy Miar lub podmioty upoważnione, na podstawie badań odbiorczych danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przed jego wprowadzeniem na rynek. Dla większości przyrządów pomiarowych (w tym wag) procedura od 1 maja 2004 nie jest stosowana – zastąpiła ją ocena zgodności.
alt CE medyczne
alt Wyrób medyczny
alt 2 lata gwarancji

Wysokiej jakości waga jest produktem dobrego polskiego producenta.

Opcje
Oprogramowanie do pobierania wartości ciężaru i wysokości, oraz integracja z CardioChek PA oraz CardioChek Plus